Termeni si conditii generale pentru

SERVICIUL DE TRANSMITERE A FACTURILOR IN FORMAT ELECTRONIC

I. DESCRIEREA SI APLICABILITATEA SERVICIULUI

Furnizarea Serviciului privind transmiterea facturilor in format electronic prin platforma online https://my.distrigazvest.ro/auth, denumit in continuare Serviciul, este disponibil pentru toti clientii COMPANIEI care au incheiat un contract de furnizare gaze naturale.

Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unui nume de utilizator (adresa de e-mail) si al unei parole,, aleasa de CLIENT in cadrul procesului de inregistrare.

II. Conditii Generale privind transmiterea facturilor in format electronic

  • Clientii primesc facturile, exclusiv prin mijloace electronice, numai in situatia in care si-au exprimat acordul in acest sens.
  • Clientul care si-a dat acordul pentru transmiterea facturilor prin e-mail, prin intermediul Serviciului, renunta de bunavoie la primirea facturilor fiscal tiparite, emise de COMPANIE.Totodata, poate opta in orice moment pentru a primi din nou factura tiparita, prin posta, fara a achita un tarif suplimentar, printr-o cerere folosind sectiunea “CONTACT” din Serviciu, prin care va solicita acest lucru.

Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila si de acceptarea Termenilor si Conditiilor Generale.

Serviciul permite vizualizarea de catre CLIENT a facturilor fiscale, in format PDF, emise pentru serviciile prestate de COMPANIE, dupa crearea contului de utilizator.

Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a Serviciului sunt: un computer conectat la Internet si un program de navigare (browser web) instalat pe acesta: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.

Clientul poate accesa Serviciul 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care se efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii, sau in perioada 1-12 ale lunii(perioada de facturare) caz in care serviciul va fi luat in considerare incepand cu luna urmatoare de facturare. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul. CLIENTUL va intelege ca mai multi clienti conectati simultan la Serviciu pot determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului. 

  1. I.         Conditii Generale privind transmiterea facturilor in format electronic

I.1.    Inregistrarea utilizatorului pe platforma online https://my.distrigazvest.ro nu presupune in mod automat primirea facturilor prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul Serviciului. Asa cum se mentioneaza mai jos, clientii primesc facturile, exclusiv prin mijloace electronice, numai in situatia in care si-au exprimat acordul in acest sens. Prevederile de mai jos sunt aplicabile CLIENTILOR care si-au dat acordul pentru transmiterea prin mijloace electronice si mai precis, prin intermediul Serviciului, a facturilor fiscale aferente serviciilor furnizate/prestate. Acesti Clienti isi asuma in totalitate termenii si conditiile mentionate mai jos.

I.2.    CLIENTUL care si-a dat acordul pentru transmiterea facturilor prin email, prin intermediul Serviciului, renunta de bunavoie la primirea facturilor fiscale, emise de COMPANIE, in format tiparit. CLIENTUL care a optat pentru factura transmisa prin e-mail, renuntand la factura tiparita, poate opta in orice moment pentru a primi din nou factura tiparita, prin posta, pe suport de hartie fara a achita un tarif suplimentar. In acest scop, CLIENTUL va transmite catre COMPANIE o cerere folosind sectiunea “CONTACT” din Serviciu, prin care va solicita acest lucru. Cererea se va considera ca solutionata la data primirii raspunsului, prin intermediul aceleiasi sectiuni “CONTACT”.

I.3.    Facturile fiscale transmise in format electronic prin intermediul platformei online https://my.distrigazvest.ro/auth  au aplicata semnatura electronica in conformitate cu legislatia in vigoare, fapt care garanteaza autenticitatea sursei de emitere a facturii si integritatea continutului acesteia.

I.4.    In cazul in care, din motive independente de vointa COMPANIEI, Serviciul nu este functional, sau CLIENTUL nu acceseaza sau nu poate accesa site-ul COMPANIEI, CLIENTUL nu este exonerat de obligatia de a plati facturile in termenul reglementat al facturilor , avand obligatia de a se interesa asupra sumei de plata, de a contacta COMPANIA si de a solicita informatii in legatura cu soldul la zi..

I.5.    Primirea facturii prin intermediul Serviciului nu impune obligativitatea platii on-line, cu card bancar. Plata on-line cu card bancar este o facilitate acordata de DISTRIGZA VEST SA CLIENTILOR si nu este o obligatie.

I.6.    CLIENTUL intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul Serviciului nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor proceduri judiciare. In aceasta situatie, singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau acttuni in justitie sunt cele mentionate pe factura emisa in format tiparit, pe hartie si arhivata la sediul COMPANIEI.

 

II. Drepturile si obligatiile DISTRIGAZ VEST SA

2.1. Distrigaz Vest SA are obligatia de a depune toate eforturile pentru ca utilizarea serviciului de transmitere a facturii in format electronic sa se realizeze in conditii de securitate si confidentialitate.

2.2. Distrigaz Vest SA are dreptul sa suspende sau sa intrerupa furnizarea serviciului de transmitere a facturii in format electronic, cu efect imediat si fara un anunt in prealabil, in scopul efectuarii unor lucrari menite sa imbunatateasca calitatea si securitatea serviciului. In aceasta situatie, Furnizorul va depune toate eforturile ca intreruperea serviciului sa aiba o durata cat mai scurta.

2.3. Furnizorul are dreptul de a limita, suspenda sau anula, fara preaviz accesul Clientului la serviciul de transmitere a facturii in format electronic in cazul in care constata folosirea abuziva sau neautorizata a acestui serviciu precum si de nerespectarea a oricaror obligatii prezentate in acest document.

III. Drepturile si obligatiile CLIENTULUI

3.1. Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul numai in scopul mentionat in preambulul documentului, va folosi serviciul va folosi Serviciul astfel incat prin propria conduita sa nu perturbe functionarea normala a acestuia si este raspunzator fata de COMPANIE pentru orice daune suferite de acesta si care au fost cauzate prin nerespectarea de catre CLIENT a obligatiilor prevazute in Termenii si Conditiile Generale.

3.2. Clientul nu este exonerat de plata in termenul reglementat a facturilor, avand obligatia de a contacta Furnizorul si de a solicita informatii in legatura cu soldul la zi.

3.3. Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor sale de identificare in https://my.distrigazvest.ro/auth sau in casuta sa de e-mail, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte ce decurg prin divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

3.4. Clientul are obligatia sa anunte in scris COMPANIA in cazul in care ia cunostinta de utilizarea datelor sale de identificare in https://my.distrigazvest.ro/auth sau a casutei sale de e-mail de catre un terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata.

3.5. CLIENTUL intelege ca accesul la anumite functiuni ale Serviciului pot fi restrictionate pe toata durata in care furnizarea catre CLIENT a tuturor serviciilor sau a unei parti din serviciile COMPANIEI este suspendata, indiferent de cauza suspendarii.

IV. Securitatea

4.1. Serviciul de transmitere a facturii in format electronic este furnizat prin intermediul unei aplicatii informatice cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului si/sau a Serviciului, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) si/sau a unei parole care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul si/sau Serviciul sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii romane privind combaterea criminalitatii informatice.

4.2. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale, CLIENTUL este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. COMPANIA nu este responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei CLIENTULUI privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

V. Plata. Modificarea Termenilor si Conditiilor Generale

5.1. DISTRIGAZ VEST SA furnizeaza Serviciul de transmitere electronica a facturii in mod gratuit.

5.2. Costurile ocazionate de accesul la internet sunt suportate de catre CLIENT.

5.3. COMPANIA poate modifica unilateral, oricand, Termenii si Conditiile Generale. Atunci cand se opereaza aceste modificari, COMPANIA va pune la dispozitia CLIENTULUI o noua versiune a Termenilor si Conditiilor Generale pe pagina sa de web.

5.4. CLIENTUL a luat la cunostinta si accepta faptul ca, daca utilizeaza Serviciul dupa data la care s-au schimbat Termenii si Conditiile Generale, COMPANIA va considera utilizarea in continuare a Serviciului de catre CLIENT ca o acceptare a Termenilor si Conditiilor Generale, modificate.

5.5. Pentru plata on-line a facturilor efectuate cu carduri bancare potrivit acestor termeni si conditii, nu se percepe comision. Conditiile privind plata on-line a facturilor pentru serviciile COMPANIEI prevaleaza asupra celorlalte dispozitii contrare din Termenii si Conditiile Generale.

VI. Incetarea Serviciului

6.1  Oricare dintre parti are dreptul de a inceta furnizarea / accesul la Serviciu oricand, fara invocarea vreunui motiv si fara notificare prealabila.

 6.2. COMPANIA poate inceta furnizarea Serviciului, fara interventia instantei de judecata si fara indeplinirea nici unei formalitati prealabile, in cazul in care CLIENTUL nu-si respecta oricare dintre obligatiile asumate sau in cazul in care impotriva CLIENTULUI este declansata procedura falimentului.

VII. Prelucrarea informatiei

7.1. Informatia va fi prelucrata de catre DISTRIGAZ VEST SA in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a Legii 677/2001.

7.2. Conform Legii nr.677/2001 CLIENTUL beneficiaza dfe dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi , puteti transmite prin posta sau epune direct la sediul COMPANIEI o cerere scrisa datata si semnata.

VIII. Clauza de neraspundere

8.1. DISTRIGAZ VEST SA nu va fi responsabila pentru daunele directe sau indirecte cauzate CLIENTULUI de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

8.2. DISTRIGAZ VEST SA nu are nicio raspundere pentru continutul paginii web si clientul va trebui sa despagubeasca COMPANIA pentru orice prejudicii suferite ca urmare a folosirii de catre CLIENT  a paginii web in scopuri contrare legii.

IX. Clauze diverse

9.1 Prin acceptarea acestor termeni si conditii generale, CLIENTUL DECLARA CA A CITIT, A INTELES IN TOTALITATE SI ESTE DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE TRANSMITERE IN FORMAT ELECTRONIC A FACTURII.

 

 

 

 

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.