Drepturile consumatorului

 • Dreptul de acces la retelele de gaze naturale;
 • Dreptul de a consuma gaze naturale;
 • Dreptul de a-si alege furnizorul de gaze naturale fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
 • Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale etc.;
 • Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
 • Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de gaze naturale;
 • Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

Obligațiile consumatorului

  • Să folosească in activitatea sa exclusiv dispozitive care respecta reglementările Legislației Aplicabile si sa nu permită nicio intervenție neautorizata asupra dispozitivelor si instalațiilor ce folosesc gaze naturale.
  • Să nu construiască, depoziteze sau sa întreprindă orice alte lucrări in locația instalațiilor de gaze naturale (fie la subsol, terestru sau aerian) fără acordul scris prealabil al Furnizorului si/sau al operatorului de rețea.
  • Să nu intervină asupra dispozitivelor de măsurare, indiferent de locația acestora pe proprietatea Consumatorului si sa informeze Furnizorul in legătură cu orice defectare a acestora, imediat ce a fost constatata.
  • Să permită accesul reprezentanților operatorilor de rețea si, după caz, al Furnizorului in scopul colectării datelor înregistrate de dispozitivele de măsurare sau sa verifice sau sa repare dispozitivele de măsurare; orice colectare de date si verificare sau reparare a instrumentelor de măsurare va fi făcută in prezenta reprezentantului Consumatorului.
  • Sa achite factura emisa de către furnizor in termenul agreat de către părți si taxa de reconectare in cazul sistarii alimentarii cu gaze naturale.
  • Sa utilizeze gazele naturale furnizate strict in calitate de utilizator casnic si sa ii comunice furnizorului orice schimbare de statut.

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.