Stimaţi consumatori,

Prin lege, aveţi dreptul de a fi informat, în relaţia dumneavoastră cu DISTRIGAZ VEST S.A.
Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz.

Înainte de semnarea contractului de furnizare, DISTRIGAZ VEST S.A. are obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:

 • etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
 • ofertele tip pentru care puteţi opta, după caz;
 • contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
 • preţurile şi tarifele practicate.

Verificaţi înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:

 • identitatea şi adresa furnizorului;
 • serviciul furnizat;
 • termenul de începere a derulării contractului;
 • preţul/tariful aplicabil;
 • durata contractului;
 • condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentarii cu gaze naturale;
 • penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale;
 • dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
 • compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurillor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
 • modalităţi de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor şi informaţii privind procedura de soluţionare a plângerilor clienţilor finali.

DISTRIGAZ VEST S.A. vă va informa într-un mod transparent, direct şi în timp util în legatură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract.

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.