Verificari si Revizii

Întrucât ne preocupă siguranța dumneavoastră, vă reamintim că, în conformitate cu prevederile legislative actuale, respectiv:

  • ORDIN ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
  • ORDIN ANRE nr. 29/2016
  • Legea nr. 123/2012
  • Ordinul ANRE 89/2018 Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale modificat cu Ordinul ANRE nr. 2/2023

Clientul final are obligaţia să efectueze, exclusiv prin intermediul unui operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), selectat de către acesta, verificările şi reviziile tehnice atât ale instalaţiei individuale de utilizare, cât şi ale instalaţiei comune de utilizare.

Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare se face la fiecare 2 ani și la cererea clientului final.

Revizia periodică a instalaţiei de utilizare se face la 10 ani și la cererea clientului final, după neutilizarea instalației mai mult de 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare.

Revizia periodică şi verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare și a aparatelor consumatoare de gaze naturale sunt obligatorii si intra in sarcina clientului final.

În calitate de Operator al Sistemului de Distribuţie (OSD), Distrigaz Vest S.A. are obligaţia legală de a verifica efectuarea reviziilor şi verificărilor obligatorii în termenele stabilite de reglementările în vigoare, în caz de neefectuare a acestora fiind obligat să ia măsura sistării gazelor naturale până la efectuarea verificării sau reviziei.

Puteţi alege un operator economic autorizat ANRE în efectuarea acestor operaţiuni consultând pagina de internet https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN.

La verificarea/revizia instalatiei de utilizare, consumatorul trebuie sa puna la dispozitia operatorului economic autorizat care executa lucrarile, urmatoarele documente:

  1. Documentaţia tehnică ce a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, avizată de către Operatorul de Sistem (OS) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz;
  2. Adeverinta din care să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare;
  3. Verificarea tehnica la zi, conform Prescripției ISCIR PTA 1/2010, pentru aparatele consumatoare de combustibil gazos, emisa de o firma autorizata ISCIR.

Efectuarea verificarii/reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale va fi validata prin depunerea de catre operatorul economic autorizat a Fisei de evidenta a lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale la Biroul de Relatii Clienti al Distrigaz Vest SA, situat in Oradea, Piata Unirii, nr.1, Camera 5, Parter, jud Bihor (incinta Primariei Municipiului Oradea), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare.

Vă recomandăm efectuarea riguroasă a verificărilor tehnice şi a reviziilor periodice la termenele stabilite, pentru evitarea evenimentelor nedorite.

Pentru instalaţia ta de gaz apelează DOAR LA SPECIALIȘTI!

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.