Întrucât ne preocupă siguranța dumneavoastră, vă reamintim că, în conformitate cu prevederile actuale- NTPEE/2008 publicate in M.Of. la data de 16.04.2009, consumatorul are obligaţia de a asigura efectuarea verificărilor şi reviziilor periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, de către un operator autorizat în acest sens de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

  • Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare se face o dată la 2 ani
  • Revizia periodică a instalaţiei de utilizare se face o dată la 10 ani.
  • Revizia periodică şi verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare și a aparatelor consumatoare de gaze naturale sunt obligatorii.

În calitate de operator al sistemului de distribuţie, Distrigaz Vest S.A. are obligaţia legală de a verifica efectuarea reviziilor şi verificărilor obligatorii în termenele stabilite de reglementările în vigoare, în caz contrar fiind obligată să ia măsura sistării gazelor naturale până la efectuarea verificării sau reviziei restante.

Puteţi alege un operator autorizat ANRE în efectuarea acestor operaţiuni consultând pagina de internet https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN.

La verificarea/revizia instalatiei de utilizare, consumatorul trebuie sa puna la dispozitia operatorului autorizat care executa lucrarile, urmatoarele documente:

  • Dosarul definitiv al instalatiei de utilizare;
  • Adeverinta de curatare a cosului, pentru aparatele de utilizare la cos, efectuata de o firma specializata, adeverinta emisa cu maxim 6 luni inainte de data verificarii;
  • Verificarea tehnica la zi, in conformitate cu prescriptiile tehnice PTA1-2002-ISCIR, pentru aparatele consumatoare de combustibil gazos, emisa de o firma autorizata ISCIR.

Dupa efectuarea verificarii/reviziei instalatiei de utilizare de catre un operator autorizat, acesta va depune un exemplar al documentelor justificative la Distrigaz Vest S.A., in cel mai scurt timp de la data efectuarii verificarii respective, nu mai tarziu de data scadentei si un exemplar va ramane la consumator, conform NTPEE art.14.43 alin.2 si 3.

 Echipele specializate din cadrul Distrigaz Vest S.A. realizeaza verificari tehnice si revizii periodice in baza unei programari care va fi adusa la cunostinta consumatorului printr-o instiintare ,inainte de expirarea termenului prevazut pentru verificarea/revizia instalatie de utilizare.

 

Vă recomandăm efectuarea riguroasă a verificărilor tehnice şi a reviziilor periodice la termenele stabilite, pentru evitarea evenimentelor nedorite.

Pentru instalaţia ta de gaz apelează DOAR LA SPECIALIȘTI!

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.