Ordin nr. 47 din 2021 – pentru aprobarea Regulamentului privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor de retea/sistem din sectorul energiei

Ordin privind stabilirea Regulamentului privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor de retea/sistem din sectorul energiei

Publicat în Monitorul Oficial nr. 673/08.07.2021

(Ord_47-2021.pdf, PDF – 54,5 MB)

Legea nr 226 din 2021 - Măsuri privind consumatorul vulnerabil de energie

Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 891/16.09.2021

(LEGEA 226 din 16-09-2021.pdf, PDF – 0,4 MB)

Ordin nr. 27 din 2020 - Măsuri privind liberalizarea prețurilor

Ordin ANRE pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 243/25.03.2020

(Ordin nr. 27/2020, PDF – 4 MB)

Ordin nr. 37 din 2019 - Procedură privind preluarea în folosință a obiectivelor

Ordin ANRE pentru aprobarea Procedurii privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 180/06.03.2019

(Ordin nr. 37/28.02.2019, PDF – 4,24 MB)

 

Ordin nr. 32 din 2017 – Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Ordin ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 344/10.05.2017

(Ordin nr. 32/25.04.2017, PDF – 0,39 MB)

 

Ordin nr. 162 din 2015 – Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Publicat în Monitorul Oficial nr.919/11.12.2015

(Ordin nr.162/26.11.2015, PDF – 0,44 MB)

 

Ordin nr. 104 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic in vederea realizarii obiectivelor din sectorul gazelor naturale

Publicat în Monitorul Oficial nr.507/09.07.2015

(Ordin nr.104/01.07.2015, PDF – 2,1 MB)

 

Ordin nr. 16 din 2015 - Soluționarea plângerilor clienților finali

Ordin ANRE pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică si gaze naturale de soluționare a plângerilor clienţilor finali

Publicat în Monitorul Oficial nr. 193/23.03.2015

(Ordin nr. 16/18.03.2015, PDF – 4,24 MB)

 

LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 1 august 2014

(Legea eficientei energetice - 121 18.07.2014, PDF - 0,47 MB)

 

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 – actualizată

Noua Lege a Energiei Electrice și a Gazelor Naturale a fost publicată în M.OF. 485/16 Iulie 2012. Legea transpune în legislația națională directivele europene 72/2009 și 73/2009 privind piața unică de energie electrică și piața gazelor naturale.

(Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 – actualizată , PDF - 0,7 MB)

  

Regulament privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale

Publicat în Monitorul Oficial nr.628/22.09.2009

(Regulament din 14.06.2009, PDF - 0,13 MB)

 

Legea nr. 571/2003

Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare.

(Legea nr. 571/2003, PDF - 0,10 MB)

 

Decizia nr.1368/2006

Decizia nr.1368/2006 privind deschiderea integrală a pieţei interne a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 1032/27.12.2006

(Decizia 1368/2006, PDF - 0,05 MB)

 

Decizia nr.182/2005

Decizia nr.182/10.03.2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi.

(Decizia nr.182/10.03.2005, PDF - 0,07 MB)

 

Metodologie privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale

Aprobată prin Ordinul nr.47 din 8 noiembrie 2007; Publicat în Monitorul Oficial nr.796/22.11.2007

(Metodologie privind schimbarea furnizorului de către con)sumatorii casnici, PDF - 0,05 MB

 

Metodologie privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul reglementat

Aprobată prin Decizia nr.400 din 9 mai 2005; Publicată în Monitorul Oficial nr.408/13.05.2005

(Metodologie privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale, PDF - 0,07 MB)

 

Legea protecției consumatorului

(Legea Protecției Consumatorului PDF - 0,258 MB)

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.