Masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 01 Ianuarie 2023 – 31 Martie 2025

 Avand in vedere mentinerea unui nivel ridicat al prețurilor pe piețele de energie (atât în plan național, cât și international), Guvernul României a adoptat Legea 357/2022 publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1198/13.12.2022 pentru aprobarea OUG nr.119/2022, care vine în completarea măsurilor stabilite prin OUG nr.27/18.03.2022, stabilind mecanismul de acordare a facilităților consumatorilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 01 Ianuarie 2023– 31 Martie 2025.

Prin măsurile prevăzute de OUG nr. 27/18.03.2022 (cu modificările și completările ulterioare), clienții finali vor beneficia de plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 01 Ianuarie 2023 – 31 Martie 2025.

 

Prețul plafonat al gazelor naturale:

 • este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus), pentru toti clienții casnici, indiferent de consumul acestora, până la data de 31 Martie 2025, astfel că furnizorul de gaze naturale nu va putea depăși această valoare atunci când emite facturile de gaze naturale.
 • este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh sau in cazul locurilor de consum racordate in anul respectiv, in limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh. Pretul va fi aplicat şi în cazul producătorilor de energie termică, a clienţilor noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru categoriile aferente clientilor noncasnici mentionate anterior, furnizorul de gaze naturale nu va putea depăși valoarea de maximum 0,37 lei/kWh atunci când emite facturile de gaze naturale.

*Clienții noncasnici cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 50.000 MWh beneficiază de un preţ final facturat stabilit de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022 (cu modificarile si completarile ulterioare).

 

**Este important de retinut ca, pentru a beneficia de prevederile OUG nr. 27/18.03.2022 (cu modificările și completările ulterioare), nu este nevoie de niciun demers din partea dumneavoastra. Masurile aplicabile clientilor finali se vor aplica automat de catre DISTRIGAZ VEST SA in facturile de consum de gaze naturale pe care le va emite pentru consumul aferent perioadei de aplicare a prevederilor OUG nr. 27/18.03.2022 (cu modificările și completările ulterioare)

Prețul final facturat clientilor finali este valoarea minima dintre prețul plafonat, prețul contractual și prețul final calculat conform prevederilor Art. 5 si 6 din OUG nr. 27/2022 , cu modificările și completările în vigoare.

 ATENTIE! Pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 a fost valabila schema de sprijin pentru plafonarea preturilor si compensatia facturilor la energie – conform OUG 118/2021 ( cu completarile si modificarile ulterioare );

Pentru perioada 01 Aprilie 2022 – 31 August 2023 clientilor finali din piața de energie electrică și gaze naturale le este aplicabila Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/01.09.2022 pentru modificarea si completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 01 Aprilie 2022 – 31 August 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, pentru consumul realizat in perioada 01 Aprilie 2022 – 31 August 2023, pretul facturat de catre furnizorii de gaze naturale este:

  a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, precum si a asociatiilor de proprietar cu consum casnic;

*pretul se va aplica pentru toti consumatorii indiferent de consumul acestora pana la 31.08.2023

  b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh ;  in cazul clientilor noncasnici ce realizeaza un consum mai mare de 50.000 MWH, pretul facturat va fi cel agreat prin intermediul contractului de furnizare agreat de parti ;

*clientii aferenti categoriei de consum noncasnic, nu mai sunt nevoiti a depune documente justificative in vederea beneficierii de plafonarea pretului gazelor naturale

Prin adoptarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/01.09.2022 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, pentru perioada 01 Aprilie 2022 – 31 August 2023, clientii casnici nu vor mai beneficia de compensatia acordata in functie de consumul lunar inregistrat, ci vor beneficia doar de plafonarea pretului final de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus.

Prezentul act normativ are drept scop promovarea unor masuri aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale, precum si tuturor celorlalti participanti la piata de energie, respectiv producatorilor de energie electrica si gaze naturale, furnizorilor, distribuitorilor si operatorilor de transport si sistem, in perioada 01 Aprilie 2022 – 31 August 2023

PRETUL FINAL FACTURAT PENTRU GAZE NATURALE se alcatuieste astfel :

 • -componenta de achizitie care este stabilita lunar – guvernata de prevederile art. 3 din OUG nr. 27/2022 ;
 • -componenta de furnizare – stabilita in conditiile prevazute la art 4 din OUG nr. 27/2022 ;
 • -componenta ce are in vedere tarifele reglementare/stabilite conform reglementarilor ANRE  pentru serviciile prestate de catre operatorii sistemelor de distributie, transport si  inmagazinare aferente gazelor naturale ;
 • -componenta reprezentata de TVA – in fapt un procent de 19% din pretul final ;
 • - componenta reprezentata de acciza – in cazul clientilor de categorie Noncasnic;

Pretul final facturat pentru:

 • clientii casnici va fi calculat in functie de costul mediu de achizitie al portofoliului de clienti, cost care poate sa varieze de la o luna la alta, tinand cont de ‘’cosul de achizitie’’( productie locala, import, inmagazinare), fara a putea depasi valoarea de 0,310 kWh - TVA inclus ;
 • clientii noncasnici va fi calculat in functie de costul mediu de achizitie al portofoliului de clienti, cost care poate sa varieze de la o luna la alta, tinand cont de ‘’cosul de achizitie’’( productie locala, import, inmagazinare), fara a putea depasi valoarea de 0,370 kWh - TVA inclus ;

ATENTIE!

Pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 a fost valabila schema de sprijin pentru plafonarea preturilor si compensatia facturilor la energie – conform OUG 118/2021 ( cu completarile si modificarile ulterioare );

Pentru usurinta intelegerii elementelor componente ale facturii de consum gaze naturale, DISTRIGAZ VEST SA a venit in sprijinul dumneavoastra prin elaborarea unui ghid explicativ privind elementele acesteia.

Pentru accesarea acestuia, click aici.

Potrivit pervederilor Legii 259/2021 pentru aprobarea OUG 118/2021 , pentru perioada 1 Noiembrie 2021 - 31 Martie 2022 clientii casnici  vor beneficia de ambele masuri de sprijin prezentate mai jos fara a fi nevoie de a transmite alte informatii sau documente: 

 • Plafonarea prețurilor la gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul de furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat
 • Compensarea facturilor de gaze naturale, aplicabilă doar dacă sunt indeplinite criteriile necesare pentru perioada sezonului rece (1 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022)

Clientul Casnic beneficiaza de compensare la gaze naturale daca indeplineste simultan criteriile de mai jos:

 • Limita minima de consum zilnic este de 7 KWh, iar limita maxima se incadreaza in valorile mentionate in tabelul de mai jos
 • În contractul de furnizare există un preţ al gazelor naturale mai mare sau egal cu pretul de referinta de 0,125 lei/kWh, pret care  nu include TVA, taxe și tarife reglementate, precum şi tarife de înmagazinare
 • Consumul maxim total (inclusiv cu abaterea acceptata de max. 10%) din perioada sezonului rece se incadreaza in transele maxime lunare conform tabelului de mai jos

Factura aferenta consumului de gaze naturale inregistrat in perioada Noiembrie 2021 – Martie 2022 a fost emisa potrivit consumului REAL inregistrat, citirea mijlocului de masurare efectuandu-se LUNAR.

Conform OUG 118/2021, transele lunare de consum, pot fi vizualizate in tabelul de mai jos:

 

Luna si anul

Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Ianuarie 2022

Februarie** 2022

Martie** 2022

30 zile

31 zile

31 zile

28 zile

31 zile

Consum zilnic de referinta - (KWh)*

 54,97

 77,60

 89,11

 132,94

 111,37

Consum zilnic minim (KWh)

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Consum lunar minim (KWh)

210,00

217,00

217,00

196,00

217,00

Consum maxim lunar                 (inclusiv abatere de 10%) - (KWh)

 1.649,05

 2.405,61

 2.762,51

 3.722,40

 3.452,49

Consum maxim lunar                    (inclusiv abatere de 10%) - (mc)

 155,57

 226,94

 260,61

 351,17

 325,71

IMPORTANT !

Regularizarea stipulata in art. 4, Anexa 1.14 la procedura OUG 118/2021 (cu modificarile si completarile ulterioare) nu este aplicabila in cazul clientilor casnici pentru care echipamentul de masurare a fost citit lunar.

Limita maxima a consumului pentru perioada de aplicare a prevederilor OUG 118/2021, conform art. 3, lit b) este reprezentat de echivalentul in kWh a 1,200 mc de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per mc, alocat in transe lunare, conform anexei.

*Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.200 m3 transformaţi în MWh, adică 12,72 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.320 m3 transformaţi în KWh, adică 13.992 KWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.

**Lunile Februarie 2022 si Martie 2022 au fost actualizate conform OUG3/26.01.2022

Dacă consumul este în afara valorilor de referință, nu se acordă compensare pe luna sau perioada de consum din luna aferentă facturării.

Valoarea compensatiei acordate este de:

 • cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022.
 • cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru perioada Februarie 2022 – Martie 2022

Valoarea totala a compensarii se scade din totalul de plata al facturii de gaze naturale.

Clientul Casnic nu beneficiaza de masurile de sprijin daca daca:

 • consumul este în afara valorilor de referință mentionate in tabelul de mai sus
 • prețul final contractual este mai mic decât 0,370 lei/KWh, TVA inclus, din care componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare maxima de 0,250 lei/KWh, pentru perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022
 • prețul final contractual este mai mic decât 0,310 lei/KWh, TVA inclus, din care componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare maxima de 0,200 lei/KWh, pentru perioada Februarie 2022 – Martie 2022

In cazul in care clientul casnic beneficiaza de ajutor de încălzire conform Legii 226/2021, compensarea facturilor va fi oferita dacă aceasta este mai mare decat valoarea ajutorului de incalzire, valoarea acestei compensatii fiind calculată ca diferenţă între valoarea compensării prevăzută de lege şi valoarea ajutorului de incalzire.

IMPORTANT: Recomandarea DISTRIGAZ VEST SA este de a fi atent la consumul de gaze naturale din perioada aplicării schemei de compensare, respectiv 1 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022. Odata cu incetarea schemei de compensare, va fi emisă o factura de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distributie,  factura care va conţine, după caz, şi o recuperare a sumelor acordate daca se constata ca limita de consum a fost depasita, nefiind astfel respectate conditiile de acordare a compensatiei.

Clienţii NONCASNICI vor beneficia în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, conform Art.7 din OUG 3/2022, de plafonarea preţurilor aferente consumului de gaze naturale, cu exceptia clienţilor noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr.262/2021;

 

Ȋn perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, preţurile la gaze naturale se plafonează astfel:

 • Prețul final facturat al gazelor naturale este plafonat la 0,37 lei/kWh (TVA inclus)

Plafonul prevăzut mai sus reprezintă preţul final facturat pentru clienții finali, având incluse componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.

Ȋncepând cu data de 1 februarie 2022, au fost abrogate prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 118/2021 prin care toţi operatorii economici, clienţi finali, din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), respectiv întreprinderi mici şi mijlocii, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, precum și microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, beneficiau de exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate, astfel pentru a beneficia de schema de sprijin privind plafonarea preţurilor, nu mai este necesară completarea cererii si a declaraţiei pe proprie răspundere, plafonarea aplicându-se automat în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022 clienţilor noncasnici, cu excepţia clienţilor menţionaţi mai sus.

Pentru clienţii noncasnici nu există o limită maximă sau minimă a consumului mediu lunar.

 

Legea nr 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabileste principalele categorii de clienti vulnerabili, dupa urmatoarele motive :

 • Motive de venit ;
 • Motive de varsta ;
 • Motive de varsta ;
 • Motive de izolare ;

Principalele masuri de protectie sociala:

 • Ajutorul pentru incalzire calculat in functie de venit se acorda pentru perioada sezonului rece, respectiv Noiembrie – Martie, numai pentru o singura locuinta (locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta)
 • Suplimentul pentru energie este o suma fixa, acordata tot timpul anului in functie de sursele de furnizare a energiei utilizate. Acesta se acorda separat sau cumulat cu ajutorul pentru incalzire
 •  Cardul de energie vine ca masura de sprijin acordata anumitor categorii de persoane si familii vulnerabile prevazute de OUG 166/2022 privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului la energie. Cu ajutorul cardului de energie se vor putea achita facturile pentru electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire

Documentele necesare pentru depunerea solicitarii in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzire, sunt puse la dispozitie de catre autoritatile competente in materie, in fapt de catre Administratia Publica Locala (Primaria). In vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru incalzire, persoanele abilitate ale administratiei publice locale, solicita acte doveditoare autoritatilor competente care atesta identitatea si veniturile persoanelor in cauza, ori informatii pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenta sociala.’’

.

Liberalizarea pietei pentru clientii casnici sa realizat începând cu data de 1 iulie 2020, iar  preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către clienții casnici au fost eliminate.

Pentru a gasi raspunsurile la întrebările tale legate de trecerea la piata libera, iată câteva lucruri esențiale:

 1. Primul lucru pe care trebuie să îl știi este că pe parcursul acestei schimbări, DISTRIGAZ VEST SA îți va furniza în continuare gaz natural. Dacă plata facturilor este la zi și dacă instalațiile tale de utilizare gaz nu au niciun grad de risc, furnizarea nu va fi oprită.
 2. Oferta tip furnizare Gaze Naturale pentru Consumatorul Casnic racordat in sistemul de distributie operat de Distrigaz Vest SA cu valabilitate incepand din 01.04.2024, poate fi consultata aici ;

Contractul şi condiţiile generale pentru oferta tip DISTRIGAZ VEST SA pot fi consultate aici:

contract persoană fizică, contract persoană juridică, contract asociație de proprietari conditiile generale la contractul de vanzare-cumparare gaze naturale si contract persoana fizica cu garantie

Recomandarile ANRE pentru clientul Casnic in ceea ce priveste liberalizarea pietei de gaze naturale pot fi consultate aici.
Materialul informativ pentru clientul casnic in ceea ce priveste liberalizarea pietei gazelor naturale, elaborat de ANRE poate fi consultat aici.

Ofertele existente pe piata gazelor naturale, pot fi consultate accesand pagina de internet a ANRE sectiunea Comparator Gaze naturale.

Pentru sezonul rece 2021 – 2022, clientilor finali le-a fost aplicabila schema de compensare pentru consumul de gaze naturale, astfel ca pentru perioada 1 Noiembrie 2021-31 Martie 2022 s-a stabilit o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de gaze naturale, iar pentru mai multe detalii click aici.

Conform OUG 3/26.01.2022 pentru modificarea şi completarea OUG 118/2021, pana la data de 31.03.2022 pretul final aferent clientilor casnici este plafonat la 310 lei/MWh (cu TVA inclus).
Furnizarea gazelor naturale pentru clientii casnici aflati in sistemul de distributie operat de catre DISTRIGAZ VEST SA se va realiza in  perioada 01.04.2023 – 30.09.2023  conform urmatoarelor preturi:

Categorii de consumatori finali conectati in sistemul de distributie

Pret final (Lei/MWh fara TVA)

Pret final (Lei/MWh cu TVA)

C1 - consum anual mai mic de 280 MWh

412,89

491,34
C2 - consum anual între 280 MWh și 2.800 MWh 406,82 484,12
C3 - consum anual între 2.800 MWh și 28.000 MWh 402,85 479,39
C4 - consum anual între 28.000 MWh şi 280.000 MWh 398,72 474,48

Avand in vedere mentinerea unui nivel ridicat al prețurilor pe piețele de energie (atât în plan național, cât și international), Guvernul României a adoptat Legea 357/2022 publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1198/13.12.2022 pentru aprobarea OUG nr.119/2022, care vine în completarea măsurilor stabilite prin OUG nr.27/18.03.2022, stabilind mecanismul de acordare a facilităților consumatorilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 01 Ianuarie 2023– 31 Martie 2025 pretul final aferent clientilor casnici este plafonat la 310 lei/MWh (cu TVA inclus).
In eventualitatea in care legislatia aplicabila privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de gaze naturale, va suferi modificari DISTRIGAZ  VEST SA va proceda la aplicarea acestora.

Prețul final de furnizare este compus din: preţul gazelor naturale cu servicii de transport şi costuri de echilibrare incluse, tarifele reglementate de distribuție și de înmagazinare subterană a gazelor naturale și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare. Preţurile finale se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), acestea fiind actualizate in mod automat. Tarifele reglementate actualizate pot fi consultate AICI.

Puteti incheia un nou contract de furnizare gaze naturale si prin accesarea platformei online pusa la dispozitie de ANRE – www.posf.ro

Acum este momentul optim să preiei controlul asupra costului facturii tale de gaze naturale!

 

Cum pot schimba furnizorul de gaze naturale? Schimbarea de furnizor este responsabilitatea noastră! Procesul de schimbare a furnizorului constă în rezilierea contractului cu actualul furnizor și încheierea contractului de furnizare cu Distrigaz Vest SA, în urma negocierii şi stabilirii, de comun acord, a preţului şi a clauzelor contractului de furnizare a gazelor naturale, luând în considerare termenul de preaviz necesar denunţării unilaterale a contractului încheiat cu actualul furnizor. Distribuitorul împreună cu Distrigaz Vest SA, noul furnizor, vor consemna apoi într-un proces verbal indexul contorului tău. Această citire şi consemnare va fi efectuată în ziua stabilită ca dată a schimbării furnizorului, respectiv în ziua în care Distrigaz Vest SA începe să îți furnizeze gaze naturale.
Procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe și nici întreruperea furnizării gazelor naturale!

 De ce acte am nevoie pentru a schimba furnizorul de gaze naturale? Tot ce trebuie să ai la îndemână sunt actul de identitate si  o copie a documentului de      proprietate, în cazul în care nu eşti titular de contract.

 Unde se depun documentele?

Depunerea notificarii de reziliere a contractului actual de furnizare a gazelor naturale se depune la Biroul Relatii Clienti din cadrul Primariei Oradea, str. Piata Unirii nr.1, Camera 5 sau pe adresa noastra de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Puteti incheia un nou contract de furnizare gaze naturale si prin accesarea platformei online pusa la dispozitie de ANRE – www.posf.ro

Drepturile consumatorului

 • Dreptul de acces la retelele de gaze naturale;
 • Dreptul de a consuma gaze naturale;
 • Dreptul de a-si alege furnizorul de gaze naturale fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
 • Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale etc.;
 • Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
 • Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de gaze naturale;
 • Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

Obligațiile consumatorului

  • Să folosească in activitatea sa exclusiv dispozitive care respecta reglementările Legislației Aplicabile si sa nu permită nicio intervenție neautorizata asupra dispozitivelor si instalațiilor ce folosesc gaze naturale.
  • Să nu construiască, depoziteze sau sa întreprindă orice alte lucrări in locația instalațiilor de gaze naturale (fie la subsol, terestru sau aerian) fără acordul scris prealabil al Furnizorului si/sau al operatorului de rețea.
  • Să nu intervină asupra dispozitivelor de măsurare, indiferent de locația acestora pe proprietatea Consumatorului si sa informeze Furnizorul in legătură cu orice defectare a acestora, imediat ce a fost constatata.
  • Să permită accesul reprezentanților operatorilor de rețea si, după caz, al Furnizorului in scopul colectării datelor înregistrate de dispozitivele de măsurare sau sa verifice sau sa repare dispozitivele de măsurare; orice colectare de date si verificare sau reparare a instrumentelor de măsurare va fi făcută in prezenta reprezentantului Consumatorului.
  • Sa achite factura emisa de către furnizor in termenul agreat de către părți si taxa de reconectare in cazul sistarii alimentarii cu gaze naturale.
  • Sa utilizeze gazele naturale furnizate strict in calitate de utilizator casnic si sa ii comunice furnizorului orice schimbare de statut.

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.