Despre cum folosim Cookie-urile

Î?i mul?umim că ai ales să ne vizitezi site-ul! Acest site este operat de către Distrigaz Vest S.A. (DGV). Website-ul distrigazvest.ro folose?te cookie-uri pentru scopuri legate de îmbunătă?irea ?i personalizarea experien?ei de navigare potrivit preferin?elor utilizatorilor, re?inerea informa?iilor de autentificare pentru a nu fi necesară înregistrarea la fiecare vizită, protejarea securită?ii sistemelor utilizatorilor ?i ale noastre ori realizarea de statistici. De exemplu, unele cookie-uri ne oferă informa?ii importante cu privire la modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru, care ne permit apoi să îl facem mai adecvat nevoilor lor, iar alte cookie-uri ne permit să vedem câ?i utilizatori accesează site-ul nostru într-o anumită perioadă. Cookie-urile utilizate de către prezentul site oferă un feedback valoros ?i ne ajută în încercarea de a îmbunătă?i exeprien?a online. Mai jos î?i oferim detalii cu privire la cookie-urile de pe acest site ?i la alegerile pe care le ai cu privire la activarea sau dezactivarea lor. Totu?i, te rugăm să ?ii minte că, la fel ca toate site-urile, website-ul nostru se bazează pe această tehnologie pentru a putea func?iona în condi?ii optime, astfel încât dacă refuzi să permi?i func?ionarea ei, atunci calitatea experien?ei tale de navigare ar putea suferi.

Ce este un cookie?

Unele persoane se referă la cookie-uri drept Internet cookies, browser cookies sau HTTP cookies. Acestea sunt mai multe denumiri pentru una ?i aceea?i tehnologie, denumită popular cookie. Un cookie este un fragment de text (litere ?i numere) de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează un site Internet. Cookie-urile sunt formate din două păr?i: numele ?i con?inutul (sau valoarea) lor.

La ce folosesc cookie-urile?

Cu ajutorul cookie-urilor, site-urile re?in informa?ii despre vizita utilizatorilor, cum ar fi: limba preferată, numele de utilizator ?i parola (pentru a nu fi necesară reînregistrarea la fiecare vizită pe site), tipul de dispozitiv folosit (computer, telefon mobil ?.a.) pentru a accesa site-ul. Cookie-urile permit simplificarea experien?ei de navigare pe un site, iar proprietarii site-urilor au posibilitatea de a oferi informa?ii mai relevante utilizatorilor, conform nevoilor lor. Cookie-urile ajută la func?ionarea eficientă a Internetului şi au ca rezultat navigarea prietenoasă şi personalizată fiecărui utilizator. Fără ele, site-urile de pe Internet ar fi mult mai neplăcute sau plictisitoare. Mai mult, cookie-urile ajută proprietarii de site-uri să le dezvolte continuu. Cookie-urile pot ob?ine informaţii valoroase asupra modului cum este utilizat website-ul de către vizitatori, astfel încât să se poată furniza acestora experienţe din ce în ce mai bune în navigare.

Ce tipuri principale de cookie-uri exista?

În func?ie de modul de ?tergere, există cookie-uri care sunt ?terse imediat ce închizi browser-ul de Internet (acestea sunt denumite ?i cookie-uri de sesiune) ?i cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul tău cu scopul de a fi folosite inclusiv pentru următoarele tale vizite pe site (acestea se mai numesc ?i cookie-uri persistente de?i, în ciuda numelui, expiră după o perioadă de timp). Cookie-urile persistente se reactivează atunci când vizitezi din nou site-ul care le-a plasat pe dispozitivul tău. În func?ie de persoana care le plasează pe dispozitivul tău, există cookie-uri proprii (pe care noi le plasăm pe dispozitivul tău) sau cookie-uri plasate de alte persoane (acestea se mai numesc ?i cookie-uri de la ter?i).

Ce durată de via?ă are un cookie?

Durata de via?ă a cookie-urilor depinde foarte mult de la un caz la altul, în func?ie de scopul fiecărui cookie. După cum am indicat mai sus, unele cookies sunt folosite doar pentru o singură sesiune de navigare, în timp ce altele persistă pentru o perioadă de timp determinată după ce părăse?ti site-ul. Independent de tipul de cookies, po?i oricând să le ?tergi sau dezactivezi.

Sunt cookie-urile periculoase pentru dispozitivul meu?

Cookie-urile sunt inofensive. Nu con?in programe, viru?i sau alte fi?iere dăunătoare ?i nu pot accesa informa?iile de pe dispozitivul utilizatorului. Deoarece cookie-urile sunt instalate prin solicitarea unui browser Internet (a webserver-ului acestuia), doar acel webserver care le-a trimis poate să le acceseze din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat acelui webserver. Totuşi, cookie-urile pot fi folosite în scopuri negative, ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware marchează însă cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browser-ele au setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un website.

Au cookie-urile vreo legătură cu datele mele cu caracter personal?

Unele cookie-uri colectează informa?ii anonime, care nu spun nimic despre tine. Altele colectează informa?ii care ta pot identifica, de exemplu, adresa IP.

Care sunt scopurile concrete pentru care prezentul site foloseste cookie-uri?

Cookie-urile de pe acest site sunt folosite pentru mai multe scopuri specifice. De exemplu:

  • pentru a îmbunătă?i site-ul ?i pentru a realiza mentenan?a acestuia;
  • pentru dezvoltarea caracteristicilor de siguran?ă ale site-ului;
  • pentru a putea ?ine cont de preferin?ele pe care le-ai exprimat în sesiuni de navigare anterioare, personalizând experien?a ta pe website ?i pentru a î?i permite să te autentifici;
  • pentru a solu?iona problemele pe care le-ai putea întâmpina la accesare;
  • pentru publicitate;
  • pentru efectuarea analizei datelor ?i monitorizarea tendin?elor de utilizare.

Cookie-urile noastre

În multe cazuri, cookie-urile nu preiau informa?ii asociate unei persoane pe care am identificat-o sau pe care o putem identifica. Aceasta înseamnă că acele cookie-uri nu vor re?ine datele tale cu caracter personal, a?a încât vei rămâne anomim(ă).

Cookie-uri de la ter?i

Există situa?ii în care anumite păr?i din alte site-uri pot apărea pe site-ul nostru. Gânde?te-te, de exemplu, la un buton Like al Facebook sau la un video de pe Youtube (acestea sunt doar exemple) – în ziua de astăzi, aceste op?iuni sunt prezente pe aproape orice site. Atunci când aceste elemente apar pe site-ul nostru, înseamnă că le-am permis companiilor care de?in platformele respective să plaseze cookie-uri pe el. Permitem unele cookie-uri de la ter?i pe site-ul nostru, dar nu permitem aceasta oricui. Cookie-urile de la ter?i sunt folosite în primul rând pentru a î?i oferi o experien?ă mai utilă, pentru a realiza statistici despre numărul de vizitatori ?i modul în care ace?tia folosesc site-ul nostru. De exemplu, butoanele de like sau share de pe website-uri pot permite re?elelor de socializare să plaseze cookie-uri pe website. Nu controlăm aceste cookie-uri de la ter?i ?i nici informa?iile pe care le-ar putea colecta, a?a încât te rugăm să consul?i politica acelor furnizori dacă vrei să afli mai multe. Deoarece este vorba despre site-uri operate de alte persoane, cookie-urile care permit plasarea con?inutului lor pe site-ul nostru provin de la operatorii lor, ?i nu de la noi. Este posibil ca ter?ii să folosească cookie-uri pentru propriile scopuri. Pentru informa?ii despre aceste cookie-uri de la ter?i, te rugăm să consul?i politicile lor privind cookie-urile.

Google:

Ca exemplu, cookie-urile Google creează statistici privind utilizarea site-ului; ajută la autentificarea utilizatorilor, prevenind utilizarea frauduloasă a datelor de autentificare ?i protejează datele utilizatorilor de accesul neautorizat; ajută Google să re?ină (printr-un ID unic acordat de Google) preferin?ele tale ?i alte informa?ii, cum ar fi limba preferată de afi?are a site-ului (de exemplu, româna); ajută Google să ofere reclame adaptate preferin?elor.

Google Analytics:

Google Analytics este un instrument web de analizare care urmăre?te ?i raportează modul în care site-ul este folosit, ajutându-ne să îl îmbunătă?im. Cookie-urile Google Anaylitcs colectează informa?ii privind numărul de vizitatori ai site-ului, paginile vizitate, timpul petrecut pe site. Aceste informa?ii sunt colectate în formă anonimă (agregată), fără referire la identitatea ta. Aceste cookie-uri ne oferă informa?ii anonime despre ce faci pe site-ul nostru ?i cum ai ajuns la el. Ele ne permit, de asemenea, să cunoa?tem problemele pe care vizitatorii le-ar putea întâmpina atunci când încearcă să acceseze site-ul nostru.

Youtube:

Dacă pe site-ul nostru sunt postate clipuri video prin intermediul Youtube, Youtube î?i va plasa cookie-urile pe dispozitivul tău atunci când ai apăsat Play. Cookie-urile Youtube de pe site-ul nostru înregistrează informa?ii statistice anonime – spre exemplu, cu privire la numărul de vizualizări ale unui clip video ?i setările utilizate pentru vizualizarea acestuia; re?in preferin?elor tale pentru a putea să î?i afi?eze con?inut relevant celui vizualizat anterior sau reclame în cadrul unui clip Youtube plasat pe site-ul nostru Cookie-uri utilizate pe site-ul https://my.distrigazvest.ro Cookie-uri functionale: Cookie-urile funcţionale stochează preferinţele utilizatorului privind utilizarea cookie-urilor. Acestea nu colectează informaţii care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime.

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.