Potrivit pervederilor Legii 259/2021 pentru aprobarea OUG 118/2021 , pentru perioada 1 Noiembrie 2021 - 31 Martie 2022 clientii casnici  vor beneficia de ambele masuri de sprijin prezentate mai jos fara a fi nevoie de a transmite alte informatii sau documente: 

 • Plafonarea prețurilor la gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul de furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat
 • Compensarea facturilor de gaze naturale, aplicabilă doar dacă sunt indeplinite criteriile necesare pentru perioada sezonului rece (1 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022)

Clientul Casnic beneficiaza de compensare la gaze naturale daca indeplineste simultan criteriile de mai jos:

 • Limita minima de consum zilnic este de 7 KWh, iar limita maxima se incadreaza in valorile mentionate in tabelul de mai jos
 • În contractul de furnizare există un preţ al gazelor naturale mai mare sau egal cu pretul de referinta de 0,125 lei/kWh, pret care  nu include TVA, taxe și tarife reglementate, precum şi tarife de înmagazinare
 • Consumul maxim total (inclusiv cu abaterea acceptata de max. 10%) din perioada sezonului rece se incadreaza in transele maxime lunare conform tabelului de mai jos

Factura aferenta consumului de gaze naturale inregistrat in perioada Noiembrie 2021 – Martie 2022 a fost emisa potrivit consumului REAL inregistrat, citirea mijlocului de masurare efectuandu-se LUNAR.

Conform OUG 118/2021, transele lunare de consum, pot fi vizualizate in tabelul de mai jos:

 

Luna si anul

Noiembrie 2021

Decembrie 2021

Ianuarie 2022

Februarie** 2022

Martie** 2022

30 zile

31 zile

31 zile

28 zile

31 zile

Consum zilnic de referinta - (KWh)*

 54,97

 77,60

 89,11

 132,94

 111,37

Consum zilnic minim (KWh)

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Consum lunar minim (KWh)

210,00

217,00

217,00

196,00

217,00

Consum maxim lunar                 (inclusiv abatere de 10%) - (KWh)

 1.649,05

 2.405,61

 2.762,51

 3.722,40

 3.452,49

Consum maxim lunar                    (inclusiv abatere de 10%) - (mc)

 155,57

 226,94

 260,61

 351,17

 325,71

IMPORTANT !

Regularizarea stipulata in art. 4, Anexa 1.14 la procedura OUG 118/2021 (cu modificarile si completarile ulterioare) nu este aplicabila in cazul clientilor casnici pentru care echipamentul de masurare a fost citit lunar.

Limita maxima a consumului pentru perioada de aplicare a prevederilor OUG 118/2021, conform art. 3, lit b) este reprezentat de echivalentul in kWh a 1,200 mc de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per mc, alocat in transe lunare, conform anexei.

*Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.200 m3 transformaţi în MWh, adică 12,72 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.320 m3 transformaţi în KWh, adică 13.992 KWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.

**Lunile Februarie 2022 si Martie 2022 au fost actualizate conform OUG3/26.01.2022

Dacă consumul este în afara valorilor de referință, nu se acordă compensare pe luna sau perioada de consum din luna aferentă facturării.

Valoarea compensatiei acordate este de:

 • cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022.
 • cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru perioada Februarie 2022 – Martie 2022

Valoarea totala a compensarii se scade din totalul de plata al facturii de gaze naturale.

Clientul Casnic nu beneficiaza de masurile de sprijin daca daca:

 • consumul este în afara valorilor de referință mentionate in tabelul de mai sus
 • prețul final contractual este mai mic decât 0,370 lei/KWh, TVA inclus, din care componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare maxima de 0,250 lei/KWh, pentru perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022
 • prețul final contractual este mai mic decât 0,310 lei/KWh, TVA inclus, din care componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare maxima de 0,200 lei/KWh, pentru perioada Februarie 2022 – Martie 2022

In cazul in care clientul casnic beneficiaza de ajutor de încălzire conform Legii 226/2021, compensarea facturilor va fi oferita dacă aceasta este mai mare decat valoarea ajutorului de incalzire, valoarea acestei compensatii fiind calculată ca diferenţă între valoarea compensării prevăzută de lege şi valoarea ajutorului de incalzire.

IMPORTANT: Recomandarea DISTRIGAZ VEST SA este de a fi atent la consumul de gaze naturale din perioada aplicării schemei de compensare, respectiv 1 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022. Odata cu incetarea schemei de compensare, va fi emisă o factura de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distributie,  factura care va conţine, după caz, şi o recuperare a sumelor acordate daca se constata ca limita de consum a fost depasita, nefiind astfel respectate conditiile de acordare a compensatiei.

Clienţii NONCASNICI vor beneficia în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, conform Art.7 din OUG 3/2022, de plafonarea preţurilor aferente consumului de gaze naturale, cu exceptia clienţilor noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr.262/2021;

 

Ȋn perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, preţurile la gaze naturale se plafonează astfel:

 • Prețul final facturat al gazelor naturale este plafonat la 0,37 lei/kWh (TVA inclus)

Plafonul prevăzut mai sus reprezintă preţul final facturat pentru clienții finali, având incluse componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.

Ȋncepând cu data de 1 februarie 2022, au fost abrogate prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 118/2021 prin care toţi operatorii economici, clienţi finali, din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), respectiv întreprinderi mici şi mijlocii, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, precum și microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, beneficiau de exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate, astfel pentru a beneficia de schema de sprijin privind plafonarea preţurilor, nu mai este necesară completarea cererii si a declaraţiei pe proprie răspundere, plafonarea aplicându-se automat în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022 clienţilor noncasnici, cu excepţia clienţilor menţionaţi mai sus.

Pentru clienţii noncasnici nu există o limită maximă sau minimă a consumului mediu lunar.

 

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.